Nghiệp dư cặp vol 3

chú thích hình ảnh,

Nghiệp dư cặp vol 3, Anh nói cái gì đi… Không phải định bắt em đóng vai Lý Thông như vậy mãi chứ?.