Cho ông của con người mập mạp

chú thích hình ảnh,

Cho ông của con người mập mạp, Lúc này bên trong lều bên trái đã vang lên tiếng ngáy trầm bổng lên xuống của bốn gã đàn ông vô cùng mệt mỏi.