Tàn Nhẫn Vắt Sữa : Hành Bằng Máy Vắt Sữa Của Quý Của Tôi

तस्वीर का शीर्षक ,

Tàn Nhẫn Vắt Sữa : Hành Bằng Máy Vắt Sữa Của Quý Của Tôi, Từ khi sinh ra ông Hưng đã mồ côi mẹ, một mình cha ông cáng đáng gồng gánh lo cho ông Hưng cùng với ông bà nội bệnh tật ở nhà.