Tự tay và vuốt ve tôi

तस्वीर का शीर्षक ,

Tự tay và vuốt ve tôi, Những miếng thức ăn của ông cũng trở nên đậm đà hơn khi có chút hơi men.