Cô gái tóc vàng,

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái tóc vàng,, Hai cánh tay cầm kiếm của ông tê rần, thanh kiếm đè trên vai nặng như một ngọn núi làm một chân ông khuỵu xuống.