Đức Goo Gái Đôi Xuyên Mẹ

तस्वीर का शीर्षक ,

Đức Goo Gái Đôi Xuyên Mẹ, Mặc dù là vợ chồng nhưng trong cuộc họp bà Cúc không tiếc lời để chỉ trích ông, thậm chí nhiều lúc còn đay nghiến, chì chiết thậm tệ.