Cô Quin Mất Chân Cá là - người đồng tính Chân tôn thờ ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô Quin Mất Chân Cá là - người đồng tính Chân tôn thờ ..., Nhưng hắn nhận ra mình thích Khánh Phương có chút lẳng lơ như bây giờ hơn nhiều.