Tuyệt đẹp Dolly Vàng, ngoài trời

chú thích hình ảnh,

Tuyệt đẹp Dolly Vàng, ngoài trời, Từ trên mỏm đá cao Hoàng Yên hậm hực nhìn xuống năm người hai nữ ba nam bên dưới.