Hai lusty pornstars liếm và fingering mỗi người khác ... ... chó chết

chú thích hình ảnh,

Hai lusty pornstars liếm và fingering mỗi người khác ... ... chó chết, Cha… Còn phi kiếm thì sao? Nói vậy… Cha có phi kiếm chứ? Ha ha… Phi kiếm sao? Không phải từ nhỏ ta đã cho con cầm chơi rồi sao? Cha nuôi mỉm cười.