Đít musclebear

chú thích hình ảnh,

Đít musclebear, Hai bộ phận sinh dục giống cái và giống đực hôn hít chào nhau trước khi màn phối giống chính thức được diễn ra.