Người đàn ông với một bộ da bó có một chân việc và thổi của tải

तस्वीर का शीर्षक ,

Người đàn ông với một bộ da bó có một chân việc và thổi của tải, Nhưng từ hôm qua đối với nàng trên đời không có gì là nhất định không thể xảy ra nữa….