Petite á con điếm được đi trên gương mặt xinh đẹp

chú thích hình ảnh,

Petite á con điếm được đi trên gương mặt xinh đẹp, Dĩ nhiên không tính Thy Thy, khổng trùng giả như con bé căn bản không cần tu vi cao.