Vũ Nữ Cho Thổi Kèn

chú thích hình ảnh,

Vũ Nữ Cho Thổi Kèn, Giờ phút này Nga không còn tỉnh táo nhận thức được gì nữa mà sẵn sàng đạp đỗ luân thường.