Các nhân viên cảnh sát chết tiệt rất lập dị

तस्वीर का शीर्षक ,

Các nhân viên cảnh sát chết tiệt rất lập dị, Vân thấy bộ dạng chán chường của Quang, tự nhiên cảm thấy có chút áy náy.