Trụy lạc nhỉ bọn châu á vắt sữa thằng

chú thích hình ảnh,

Trụy lạc nhỉ bọn châu á vắt sữa thằng, Có tiếng nước xịt rửa, tiếng xé khăn giấy lau háng rồi đạp chân mở nắp bỏ rác vào thùng.