Đồng vàng, phòng tắm trong nhà bếp

chú thích hình ảnh,

Đồng vàng, phòng tắm trong nhà bếp, Đáng lẽ hai mẹ con về một lượt nhưng Nga cố tình kết thúc bài học sớm hơn để lấy xe đi trước một bước.