Stephanie cây Gậy POV

chú thích hình ảnh,

Stephanie cây Gậy POV, Chiếc lưỡi của nàng đánh đánh lên khẽ rãnh của nó… Cảm nhận có còn tiếp tục phình to hơn đến choáng hết vòm miệng của nàng.