Người á rập teen có một chút ý niệm thoáng qua về dick!

chú thích hình ảnh,

Người á rập teen có một chút ý niệm thoáng qua về dick!, Hửm? Chợt, thứ gì đấy cứng ngắc chọt vào đùi Vân, ngọ nguậy như một sinh vật sống.