2 Grannies 1 Người

chú thích hình ảnh,

2 Grannies 1 Người, Sức mạnh linh hồn Sùng Hạo tăng vọt, vượt qua Chúa Tể, sánh ngang với Thần và vẫn tiếp tục tăng lên.