La Bàn Chân Cô Gái - Cái Chân Tín Sampler

तस्वीर का शीर्षक ,

La Bàn Chân Cô Gái - Cái Chân Tín Sampler, Nói xong lão già xỏ vội đôi giày rồi bước thẳng ra cửa, để mặc Phương Dung tồng ngồng ngồi đó nhìn theo với ánh mắt đầy hậm hực.