Ấn độ tuổi cu

तस्वीर का शीर्षक ,

Ấn độ tuổi cu, Đã nhiều năm cô chưa được thấy thứ này, bây giờ nhìn lại vẫn dài thô dữ tợn như cũ, giống hệt một cây hung khí to lớn.