Ngọt ngào cô Gợi cảm, trong nhà bếp

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngọt ngào cô Gợi cảm, trong nhà bếp, Uyển Ngôn, em cho anh một cơ hội được không? Anh thật lòng thích em, chẳng lẽ ngay cả chuyện anh thích em, em cũng không thể cho phép anh sao?.