Hai Teen Ăn Lả

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai Teen Ăn Lả, Tấm hình này khá tối nhưng vẫn có thể xác định được vị trí tòa nhà bỏ hoang bên trái, vỉa hè và lề đường.