Nhật vui vẻ

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhật vui vẻ, Mà vác mặt về rồi thì những ngày tháng thiên đường này của Hải sẽ hoàn toàn chấm dứt.