Cô gái nhảy Ngắn tóc vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái nhảy Ngắn tóc vàng, Mã Thái Thú sau khi chết mang theo oán hận liền nhanh chóng tụ họp đủ nhân thân đã khuất ồ ạt kéo đến tìm cả hai tính sổ….