Con quái dị

तस्वीर का शीर्षक ,

Con quái dị, Thằng Sơn quả là diễm phúc, thế mà vẫn còn chưa thỏa mãn, vẫn đi kiếm thêm của lạ.