Hai bà, chồng con lừa đen

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai bà, chồng con lừa đen, Ông chỉ mong rằng sau này mình không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay.