Tiếng Tây Ban Nha Grannies

chú thích hình ảnh,

Tiếng Tây Ban Nha Grannies, Khi Thảo Vy đi tới cái bồn tắm nước nóng, cô chưa bước xuống liền mà đứng lại lấy một cái ca nhỏ để xối nước lên khắp người để khởi động và để làm ấm thân người.