Nóng tóc vàng hôn và vui quá trên hành lang

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng tóc vàng hôn và vui quá trên hành lang, Dương bắt đầu bóp nhẹ lên, tay di chuyển vào sát cổ rồi nhích dần ra bả vai.