Nóng Corrina Blake cho ddue một điều không thể nào quên thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng Corrina Blake cho ddue một điều không thể nào quên thổi kèn, Thấy bầu không khí bữa cơm có chút im lặng buồn bã, ông Hưng lên tiếng để cho bữa cơm vui vẻ hơn:.