Thật nghiệp dư mà lại được trả tiền để có một khó với mày, tình dục với một người xa lạ

chú thích hình ảnh,

Thật nghiệp dư mà lại được trả tiền để có một khó với mày, tình dục với một người xa lạ, Trách nhiệm của chúng ta là điều tra ra kẻ giết người và trả lại công đạo cho nạn nhân.