dâm dục , đóng trong quần lót

chú thích hình ảnh,

dâm dục , đóng trong quần lót, Cách Trung làm là rút đi sinh khí và cũng lấy đi tử khí của những người phụ nữ giao hợp với anh.