Ấn độ mùa Hè tay ba với hy Vọng Howell trong phòng tắm

तस्वीर का शीर्षक ,

Ấn độ mùa Hè tay ba với hy Vọng Howell trong phòng tắm, Ninh Lập còn một thân phận khác mà con không biết… Phó Chủ tịch Hội tu chân An Nam.