Chơi bi-da với mái tóc bồng bềnh dễ thương

तस्वीर का शीर्षक ,

Chơi bi-da với mái tóc bồng bềnh dễ thương, Nhưng ông vẫn thích đeo vì nó làm cho ông cảm thấy mình bình thường như mọi người.