ĂN TRẺ DA ĐEN NHẢM 6

तस्वीर का शीर्षक ,

ĂN TRẺ DA ĐEN NHẢM 6, Cũng đúng thôi, sau sự xuất hiện của lão Dũng thì thực chất họ chỉ còn là bố chồng nàng dâu trên danh nghĩa thôi mà.