Thổi kèn với hãy nuốt ở gloryhole

chú thích hình ảnh,

Thổi kèn với hãy nuốt ở gloryhole, Vì thế chính mẹ cũng nói mình là hậu duệ cuối cùng của dòng họ… Bà không muốn liên lụy đến con gái.