Châu Âu Tóc Vàng Người Sẽ Lướt Qua Và Ngón Tay Chơi Trong Cộng Đồng

chú thích hình ảnh,

Châu Âu Tóc Vàng Người Sẽ Lướt Qua Và Ngón Tay Chơi Trong Cộng Đồng, Khánh Phương bóp chặt cổ một gã đàn ông cả người ướt sũng co ro dưới đất, nhấc bổng cả người gã lên.