Thiếu Niên, Mẹ, Và Grannies Được Họ ... ... Chó Chết Đầy

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiếu Niên, Mẹ, Và Grannies Được Họ ... ... Chó Chết Đầy, Dạo này công việc của tập đoàn nhiều, anh Phong lại cứ đi biền biệt thế nên chúng con cũng chưa có dự định sinh cháu mẹ ạ.