Anh yêu công thổi kèn trong nóng thong

तस्वीर का शीर्षक ,

Anh yêu công thổi kèn trong nóng thong, Dương cứ đóng, cứ nhấp, cứ dập khiến cánh cửa phát âm thanh đùng đùng hòa theo tiếng la hét trối chết của kẻ phơi lồn hứng đụ.