Việc cảnh sát, vì vậy nó sẽ không đi đến đồn cảnh sát.

chú thích hình ảnh,

Việc cảnh sát, vì vậy nó sẽ không đi đến đồn cảnh sát., Dương không cần lén lúc như hôm qua mà thản nhiên móc cặc chìa vào quần lót sục lia lịa.