Địch nhân kiệt và Desi Bắt công - 2 Trẻ con Gái tóc vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Địch nhân kiệt và Desi Bắt công - 2 Trẻ con Gái tóc vàng, Hoàng Yên vội vàng vung tay tóm lấy Thy Thy và Hội ném ra sau lưng mình.