Gái đổ, và âm đạo

chú thích hình ảnh,

Gái đổ, và âm đạo, Chàng liếm cho bằng sạch rồi dùng lưỡi ngoáy sâu vào trong khiến nàng thích thú.