Vài Bên Cạnh

तस्वीर का शीर्षक ,

Vài Bên Cạnh, Giữa đan điền ông lúc này là một khối kim đàn màu vàng lóng lánh chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái.