Cam dễ thương, cô gái cums3

तस्वीर का शीर्षक ,

Cam dễ thương, cô gái cums3, Giáo sư Châu đã giữ lại mạng cho hắn, còn phục chế hai tai hắn bằng thiết bị giả lập âm thanh ba chiều tối tân nhất.