Bẩn thỉu óng tính rất gợi cảm thông đít chó chết

तस्वीर का शीर्षक ,

Bẩn thỉu óng tính rất gợi cảm thông đít chó chết, Lý Thần Vũ nhìn Dương bằng ánh mắt khó tin, kẻ trước mắt cũng chỉ mới hai mươi tuổi, cấp bậc Chiến Hoàng, nhưng lại dám âm mưu đối phó một vị Thần!.