Em Yêu Với Vú Nhỏ Xíu Và Đôi Chân Dài

तस्वीर का शीर्षक ,

Em Yêu Với Vú Nhỏ Xíu Và Đôi Chân Dài, Dương cũng có cùng tâm trạng đó khi cố đánh hơi gán ghép với cái hôn sáng nay mong nhận ra mùi nơi đặc biệt của mẹ.