Một năm cách sex

तस्वीर का शीर्षक ,

Một năm cách sex, Sư phụ… là người sao? Sư phụ… Ta ở ngoài này… Từ ở nơi nào đó xa xa giọng nói của Hoàng Yên vang vọng vào.