Hai Xúc Tóc Vàng Chia Sẻ Một Thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai Xúc Tóc Vàng Chia Sẻ Một Thằng, Ở đây tôi chào tạm biệt mọi người… Lời cuối cùng tôi muốn gửi cho cô Khánh Phương.