Khỏa thân, tiền mặt

chú thích hình ảnh,

Khỏa thân, tiền mặt, Điều bất hợp lý thứ hai khi chúng tôi phân tích thành phần trong tro cốt bốn nạn nhân thì lập ra được sơ đồ vật chất hóa học như sau… Người cảnh sát bấm chuyển hình.