Thổi Kèn Cho Anh

तस्वीर का शीर्षक ,

Thổi Kèn Cho Anh, Ôm mớ đồ dơ trước ngực, Nga run run xoay nắm đấm, chốt khóa bật ra cạch một tiếng rất khẽ.